Lärare är oroligt över ChatGPT

Lärare är oroliga över ChatGPT

Vi har fått höra att lärare varnar för ChatGPT och menar att vi måste hålla oss uppdaterade om teknologin. ChatGPT är en stor språkmodell som är tränad på massiva mängder textdata och kan användas för att generera text eller svara på frågor automatiskt. Även om teknologin har potential att göra livet lättare och mer effektivt för oss, så finns det också oro kring dess användning i utbildningssammanhang.

Läs mer: Vad är artificiell intelligens (AI)?

Lär mer: Maskininlärning: En revolutionerande teknik

Lärare oroar sig för att elever kan använda ChatGPT för att fuska på prov eller skoluppgifter genom att generera högkvalitativt innehåll utan att faktiskt förstå ämnet. Detta kan leda till en försämring av elevernas inlärning och utveckling. Dessutom finns det risk för att eleverna kan bli beroende av teknologin och förlora sin förmåga att tänka kritiskt och självständigt.

Det är viktigt att vi som samhälle och utbildningsinstitutioner följer utvecklingen av teknologin och ser till att den används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det är också viktigt att utbildningsinstitutionerna utvecklar strategier för att undervisa elever om hur man använder teknologin på ett effektivt och etiskt sätt.

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dwjjOB/larare-larmar-om-chatgpt-vi-maste-hanga-med

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *